thẻ hình ảnh: sói, chính màu: màu hồng, số lượng hình ảnh: 0