thẻ hình ảnh: sói, chính màu: đỏ, số lượng hình ảnh: 1