thẻ hình ảnh: sói, hướng: ngang, chính màu: cyan, số lượng hình ảnh: 12