thẻ hình ảnh: sói, hướng: ngang, chính màu: vàng, số lượng hình ảnh: 1