thẻ hình ảnh: sói, hướng: ngang, kích thước tối thiểu: 1080p, chính màu: tía, số lượng hình ảnh: 0