thẻ hình ảnh: sói, hướng: theo chiều dọc, chính màu: màu hồng, số lượng hình ảnh: 0