thẻ hình ảnh: sói, hướng: theo chiều dọc, kích thước tối thiểu: 1080p, chính màu: đỏ, số lượng hình ảnh: 0