thẻ hình ảnh: sói, hướng: theo chiều dọc, kích thước tối thiểu: 4k, chính màu: màu hồng, số lượng hình ảnh: 0