thẻ hình ảnh: sói, kích thước tối thiểu: 2k, chính màu: màu hồng, số lượng hình ảnh: 0