thẻ hình ảnh: chó sói, chính màu: xanh, số lượng hình ảnh: 1