thẻ hình ảnh: chó sói, chính màu: nâu, số lượng hình ảnh: 2