thẻ hình ảnh: chó sói, chính màu: tía, số lượng hình ảnh: 0