thẻ hình ảnh: chó sói, chính màu: trắng, số lượng hình ảnh: 1