маркер за изображение: въздушна, основен цвят: червен, количество изображение: 0