маркер за изображение: хомеопатичен, количество изображение: 18