маркер за изображение: housetop, Ориентация: Вертикално, минимален размер: 1080p, основен цвят: циан, количество изображение: 0