маркер за изображение: лаптоп, Ориентация: Вертикално, минимален размер: 1080p, основен цвят: Кафяв, количество изображение: 1