маркер за изображение: медицински, Ориентация: Хоризонтален, количество изображение: 608