маркер за изображение: много цветни, минимален размер: 4k, количество изображение: 25755