маркер за изображение: пръски, количество изображение: 1604