маркер за изображение: Венци, основен цвят: Белите, количество изображение: 0