маркер за изображение: вода, основен цвят: Черно, количество изображение: 964