ετικέτα εικόνας: φορητό υπολογιστή, προσανατολισμός: οριζόντιος, ποσότητα εικόνας: 1203