ετικέτα εικόνας: φορητό υπολογιστή, προσανατολισμός: οριζόντιος, ελάχιστο μέγεθος: 1080p, κύριο χρώμα: καφέ, ποσότητα εικόνας: 78