ετικέτα εικόνας: υγρό, προσανατολισμός: οριζόντιος, ποσότητα εικόνας: 1451