vaizdas žymelę: vilks, minimālais lielums: 1080p, galvenā krāsa: Ciāna, vaizdų kiekį: 12