แท็กรูปภาพ: พิษสุนัข, ปฐมนิเทศ: ตามยาว, ปริมาณภาพ: 1408