แท็กรูปภาพ: พิษสุนัข, ขนาดต่ำสุด: 5k, ปริมาณภาพ: 1708