แท็กรูปภาพ: แล็ปท็อป, ปฐมนิเทศ: แนวนอน, ขนาดต่ำสุด: 5k, สีหลัก: สีเหลือง, ปริมาณภาพ: 0