แท็กรูปภาพ: แล็ปท็อป, ปฐมนิเทศ: ตามยาว, ขนาดต่ำสุด: 1080p, สีหลัก: สีเทา, ปริมาณภาพ: 19