แท็กรูปภาพ: แล็ปท็อป, ปฐมนิเทศ: ตามยาว, ขนาดต่ำสุด: 2k, สีหลัก: สีดำ, ปริมาณภาพ: 5