แท็กรูปภาพ: แล็ปท็อป, ปฐมนิเทศ: ตามยาว, ขนาดต่ำสุด: 5k, สีหลัก: สีน้ำเงิน, ปริมาณภาพ: 0