แท็กรูปภาพ: แล็ปท็อป, ขนาดต่ำสุด: 2k, สีหลัก: สีขาว, ปริมาณภาพ: 135