แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ปฐมนิเทศ: ตามยาว, ขนาดต่ำสุด: 4k, สีหลัก: ส้ม, ปริมาณภาพ: 0