แท็กรูปภาพ: หัวหน้าหมาป่า, ขนาดต่ำสุด: 5k, สีหลัก: สีดำ, ปริมาณภาพ: 156