thẻ hình ảnh: chim, chính màu: đen, số lượng hình ảnh: 292