маркер за изображение: животните, основен цвят: син, количество изображение: 1674