маркер за изображение: housetop, Ориентация: Хоризонтален, количество изображение: 0