маркер за изображение: лаптоп, Ориентация: Хоризонтален, минимален размер: 1080p, основен цвят: Черно, количество изображение: 43