маркер за изображение: мигриращи птици, основен цвят: Черно, количество изображение: 293