ετικέτα εικόνας: φορητό υπολογιστή, ελάχιστο μέγεθος: 1080p, κύριο χρώμα: άσπρο, ποσότητα εικόνας: 155