ετικέτα εικόνας: λύκος, ελάχιστο μέγεθος: 1080p, ποσότητα εικόνας: 342