แท็กรูปภาพ: สัตว์, สีหลัก: สีเขียว, ปริมาณภาพ: 23233