แท็กรูปภาพ: แล็ปท็อป, ปฐมนิเทศ: ตามยาว, สีหลัก: สีชมพู, ปริมาณภาพ: 0