แท็กรูปภาพ: แล็ปท็อป, ปฐมนิเทศ: แนวนอน, สีหลัก: สีชมพู, ปริมาณภาพ: 0