แท็กรูปภาพ: แล็ปท็อป, ปฐมนิเทศ: แนวนอน, สีหลัก: สีขาว, ปริมาณภาพ: 148