แท็กรูปภาพ: แล็ปท็อป, ปฐมนิเทศ: แนวนอน, สีหลัก: น้ำตาล, ปริมาณภาพ: 78