แท็กรูปภาพ: แล็ปท็อป, ปฐมนิเทศ: แนวนอน, สีหลัก: สีน้ำเงิน, ปริมาณภาพ: 10