แท็กรูปภาพ: นักล่า, ปฐมนิเทศ: แนวนอน, สีหลัก: สีชมพู, ปริมาณภาพ: 1