แท็กรูปภาพ: นักล่า, ปฐมนิเทศ: ตามยาว, สีหลัก: สีชมพู, ปริมาณภาพ: 0